Giới thiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

(HATECO)

Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội là trường công lập trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội.. Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực ngoại ngữ, công nghệ và liên quan; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động trong ngành ngôn ngữ và công nghệ; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Kể từ khi thành lập, Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành ngôn ngữ và công nghệ. Là nơi cung cấp số lượng lớn sinh viên chắc về kiến thức, giỏi về tay nghệ, thành thạo ngoại ngữ, đạo đức tốt cho các trung tâm ngôn ngữ, du lịch - khách sạn hàng đầu Việt Nam. Nhiều học sinh của nhà trường đạt được giải thưởng cao tại các cuộc thi tay nghề ASEAN và thế giới. Đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ chuyên môn cao tay nghề giỏi, hầu hết cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài.

Hàng vạn lao động, hàng trăm nhà quản lý được đào tạo từ mái trường này đã và đang phát huy rất tốt trong các cơ quan quản lý về ngôn ngữ, công nghệ. Đó là thành tựu đáng tự hào đánh dấu bước trưởng thành của lớp thế hệ cán bộ, giáo viên và sinh viên Nhà trường, là động lực mạnh mẽ tạo đà cho con tàu “HATECO" vững bước hướng tới tương lai.

Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đào tạo các ngành:

  1. Tiếng Hàn (Ngôn ngữ Hàn Quốc)
  2. Tiếng Nhật (Ngôn ngữ Nhật Bản)
  3. Tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh)
  4. Chế biến món ăn
  5. Quản trị khách sạn
  6. Kế toán doanh nghiệp
  7. Công nghệ Thông tin