Sứ mệnh sáng lập

ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

Trong thời đại thế giới phẳng, để con người có đam mê, có niềm tin và thành công thì ngôn ngữ và công nghệ là vô cùng quan trọng. Chúng tôi thành lập Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội (Trường công lập) với sứ mệnh đào tạo những cán bộ ngoại ngữ và công nghệ có tri thức, tay nghề và sẵn sàng hội nhập với thế giới.

Cùng với việc đào tạo trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội sẽ nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và kỹ năng tay nghề cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.