Thông điệp Hiệu trưởng

ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Với triết lý giáo dục “Mang lại kiến thức, sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người trên thế giới”, tôi cùng các đồng nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ nỗ lực làm việc để đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cung cấp dịch vụ ngôn ngữ và y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trước hoàn cảnh đó, năm 2008 Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội - HATECO (Trường công lập) đã được thành lập tại Hà Nội nhằm cung cấp tối đa các phương pháp đào tạo ngôn ngữ, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe trình độ cao đẳng đạt tiêu chuẩn quốc tế của Hàn Quốc, Nhật Bản.Các ngành Cao đẳng tiếng Hàn, Cao đẳng tiếng Nhật, Cao đẳng điều dưỡng của trường thực hiện đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn, cơ sở khoa học thông dụng trên thế giới. Chúng tôi lấy sứ mệnh và mục tiêu đào tạo ra những giảng viên giàu lòng nhân ái, có chuyên môn mang tầm quốc tế.

Trường chúng tôi thực hiện đào tạo dựa trên những thành tựu trong hoạt động giáo dục đào tạo trình độ cao trong suốt hơn 60 năm của trường liên kết đào tạo là Trường đại học khoa học và tổng hợp Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đặc biệt, điều chúng tôi chú trọng triết lý “Tự lập” và “Cộng sinh” trong đào tạo, là nội dung đã được đề cập đến trong Sứ mệnh sáng lập Trường. Chúng tôi đã lồng quan điểm này vào chương trình học của nhà trường nhằm đào tạo ra những cán bộ ngôn ngữ và y tế có khả năng cống hiến cho sức khỏe và hạnh phúc của con người ở các nền văn hóa khác nhau với những quan điểm giá trị khác nhau trên thế giới.


Sinh viên trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội không cần phải du học nước ngoài mà vẫn được tiếp nhận nền giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế, bên cạnh việc học tập các kỹ thuật y tế và kỹ thuật xét nghiệm cao cấp sinh viên còn được trau dồi được năng lực tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội sẽ được cấp bằng cử nhân để có thể làm việc trong xã hội toàn cầu, hơn nữa sẽ nắm được khả năng giao tiếp, tính hợp tác, khả năng tự học tập, là những kỹ năng thông dụng cần thiết trong thực tế ngôn ngữ.

Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÔN NGỮ CỦA TRƯỜNG

CẢM THÔNG CHIA SẺ: Coi trọng lễ nghi, thái độ và ứng xử con người.

PHỤC VỤ: Nỗ lực, cống hiến vì lợi ích của xã hội và con người.

KHÁT VỌNG: Kiên trì, quyết tâm thực hiện ước mơ.

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  1. Tiếng Hàn (Ngôn ngữ Hàn Quốc)
  2. Tiếng Nhật (Ngôn ngữ Nhật Bản)
  3. Tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh)
  4. Chế biến món ăn
  5. Quản trị khách sạn
  6. Kế toán doanh nghiệp
  7. Công nghệ Thông tin